-->

Zgłoszenie nowego instalatora

Dane osobowe

Dane firmy

Regulamin Załącznik 1 Załącznik 2

Wyrażam zgodę na wysyłanie materiałów marketingowych przez INVENA S.A.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwanego dalej „Rozporządzenie”) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U. z 24.05.2018r poz.1000) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INVENA S.A. z siedzibą w Koszalinie, ul. Grabskiego 3, 75-209 Koszalin;
  • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w INVENA S.A. można uzyskać pod adresem e - mail: it@invena.pl
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia.
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty, które zapewniają obsługę w procesie organizacji i realizacji usług
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar UE
  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.